Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

KYA 56459, 15.09.2021

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ Ενημερώσεις για ιερείς

Εγκύκλιος Σχολικών Αγιασμών 09.09.2021

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

Εγκύκλιος για Ιερατικό Συνέδριο 06.09.2021

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

Εγκύκλιος 06.09.2021

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

ΚΥΑ Β’ 4054 06.09.2021

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

ΚΥΑ Β 3958 03.09.2021

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

ΚΥΑ 51543

Ενημερώσεις για ιερείς

Περί εγγραφής σε Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ Ενημερώσεις για ιερείς

ΦΕΚ 2660

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ Κήρυγμα

Εγκύκλιος για Κατασκηνώσεις