Εγκύκλιοι - ΚΥΑ Ενημερώσεις για ιερείς

Εγκύκλιος για Σχολή Γονέων

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

Εγκύκλιο σημείωμα για ΙΣΚΕ

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

Εγκύκλιος για κεράσματα

Ενημερώσεις για ιερείς

Εκλογές στον ΙΣΚΕ

Ενημερώσεις για ιερείς

Αφίσα για κατηχητικά

Ενημερώσεις για ιερείς

Περί κατηχητικών σχολείων

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

ΚΥΑ 58817, 29.09.2021

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ

Εγκύκλιος 24.09.2021

Ενημερώσεις για ιερείς

Πρόγραμμα Ιερατικού Συνεδρίου

Ενημερώσεις για ιερείς

Κοινοποίηση Εγγράφου 15.09.2021