Ενημερώσεις για ιερείς

Πρόγραμμα Ιερατικού Συνεδρίου

Ενημερώσεις για ιερείς

Κοινοποίηση Εγγράφου 15.09.2021

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ Ενημερώσεις για ιερείς

Εγκύκλιος Σχολικών Αγιασμών 09.09.2021

Ενημερώσεις για ιερείς

Περί εγγραφής σε Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ Ενημερώσεις για ιερείς

ΦΕΚ 2660

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ Ενημερώσεις για ιερείς

Περί self-test

Ενημερώσεις για ιερείς

Διορθώσεις Διπτύχων και Παράκληση για υποψηφίους Πανελλαδικών

Ενημερώσεις για ιερείς

Περί Κατασκηνώσεως 2021

Ενημερώσεις για ιερείς

Επιτίμιο σε πρεσβυτέρα

Εγκύκλιοι - ΚΥΑ Ενημερώσεις για ιερείς

Εγκύκλιος 14.5.2021