Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε Πρόσκληση συμμετοχής και Αίτηση για τη συμμετοχή σας σε Σεμινάριο που αφορά την “Οργάνωση και Διοίκηση της Ενορίας” που διοργανώνει η Ι. Αρχιεπισκοπή με τη συμμετοχή και της Μητροπόλεώς μας. Όποιος επιθυμεί να πάρει μέρος να καταθέσει ή να αποστείλει την Αίτηση συμπληρωμένη στα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεως μέχρι την 10 Μαίου 2022.

Λήψη αρχείων