Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε εγκύκλιο σημείωμα που αφορά τη διανομή βοήθειας στους κρατουμένους στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κέρκυρας.

Αρχείο