Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας στέλνουμε Εγκύκλιο σημείωμα σχετικά με την Παράκληση που θα τελεστεί για τους εξεταζομένους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λήψη Αρχείου