Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε Εγκύκλια της Ι. Συνόδου σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση εκκλησιαστικών κτιρίων και περί των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου.

Λήψη αρχείων